Kompleksowe systemy branżowe dla przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami. Integracje z BDO w rodzinie systemów SOT/SOTEKO od ITCenter.

Czym jest Rejestr-BDO?

BDO to skrót od: „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” i jednocześnie system teleinformatyczny przeznaczony do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów. System BDO (Rejestr-BDO oraz moduły ewidencji i sprawozdawczości) powstał w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) i został wdrożony i uruchomiony 1 stycznia 2020 roku.

Rejestr-BDO jest administrowany jest przez Ministerstwo Środowiska, prowadzą go natomiast marszałkowie województw. Dwa pozostałe moduły (ewidencji i sprawozdawczości) umożliwiają podmiotom wpisanym do Rejestru-BDO, prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej ewidencji odpadów oraz składanie corocznych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, produktami i opakowaniami.

Co roku wzrasta liczba obowiązków nakładanych na przedsiębiorców związanych z ochroną środowiska. Wprowadzenie systemu BDO pozwala administracji rządowej i samorządowej skutecznie regulować gospodarkę odpadami i automatycznie wychwytywać nieprawidłowości.

Inne główne cele wprowadzenia BDO to między innymi:

 • troska o naturę i poprawienie poziomu czystości środowiska
 • ograniczenie nieprawidłowości w sektorze gospodarki odpadami, zmniejszenie ryzyka związanego z nieprawidłową gospodarką odpadami oraz zwiększenie efektywność walki z szarą strefą
 • skuteczna kontrola nad gospodarką odpadami
 • zapewnienie monitoringu przepływu strumieni odpadów
 • optymalizacja sprawozdawczość dotyczącej gospodarki odpadami
 • poprawa działania firm odnośnie gospodarki odpadami
 • optymalizacja procesów gospodarki odpadami przez wprowadzenie formy elektronicznej

Kto podlega rejestracji BDO?

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru-BDO na wniosek.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy powinieneś zgłosić swoją organizację do BDO, wejdź na specjalny formularz na stronie BDO.

 

Jak należy realizować obowiązek związany z BDO?

Firmy korzystające z bazy BDO, zobowiązane są do regularnego przekazywania informacji przez wypełnienie odpowiedniego formularza i wskazywanie w nim konkretnych odpadów, których dotyczy ewidencja/p>

System elektroniczny BDO jest znacznym usprawnieniem procesu sprawozdawczego, który wcześniej polegał na tworzeniu i przekazywaniu dokumentów papierowych. Dzięki odpowiedniej integracji, korzystanie z elektronicznej bazy BDO może być jeszcze efektywniejsze a wykorzystanie dedykowanego oprogramowania zintegrowanego z BDO umożliwia znaczne uproszczenie działań.

Integracja z BDO wspomaga firmy w codziennej realizacji obowiązku związanego z ewidencją BDO, pozwala na znaczne usprawnienie działań, oszczędza czas potrzebny na przekazywanie informacji, a dodatkowo zmniejsza ryzyko błędów.

Jak wdrożyć integrację z BDO?

Wdrożenie integracji z BDO możliwe jest za pomocą wielu różnorodnych rozwiązań i systemów informatycznych dostępnych na rynku. Przy wyborze oprogramowania, zintegrowanego z BDO warto zwrócić szczególną uwagę na zakres funkcjonalności i dopasowanie systemu do prowadzonego biznesu. Integracja z BDO możliwa jest przez wdrożenie złożonego systemu zawierającego jako element składowy integrację z BDO, bądź też w postaci oddzielnie doinstalowywanych do systemów modułów BDO.

Co daje integracja z BDO / podstawowe funkcjonalności systemów zintegrowanych z BDO?

Integracja z BDO pozwala firmom uzyskać szereg korzyści oraz jeszcze sprawniej realizować obowiązki dotyczące gospodarki odpadami. Za pomocą integracji z BDO można korzystać z następujących przykładowych funkcjonalności:

 • obsługa statusów – obsługa KPO wystawionego przez klienta
 • generowanie KPO dla klienta
 • automatyczne informowanie o niezgodnościach – obsługa niezgodnego KPO wystawionego przez klienta
 • obsługa karty wewnętrznej
 • import zgłoszeń realizacji usługi – KPO wystawionych przez klienta
 • obsługę potwierdzenia wygenerowanego w aplikacji mobilnej

W niektórych przypadkach integracja z BDO może zapewniać nawet więcej opcji, funkcjonalności i możliwości.

Ewidencja odpadów nigdy nie była tak prosta. Zobacz jak wykorzystanie systemów SOT/SOTEKO od ITCenter rewolucjonizuje branżę.

Przykładem pełnej integracji z BDO są trzy rozwiązania z rodziny SOTEKO, wytworzone przez firmę ITCenter. Rozwiązania te mają różne funkcjonalności i zastosowania:

SOT BDO

to system dla wytwórców odpadów. System ten jest rozwiązaniem w pełni zintegrowanym z BDO. Oznacza to, że ewidencja odpadów prowadzona jest w zgodzie z wymogami prawa i w sposób w pełni zautomatyzowany. Integracja z BDO gwarantuje właściwy obieg wymaganych dokumentów, takich jak karty przekazania odpadów. Dzięki SOTBDO obsługa tych dokumentów jest prostsza i bardziej intuicyjna a proces obiegu zamówienia odbioru odpadów może zostać w pełni zautomatyzowany. Rozliczenie kosztów odbioru jest pod pełną kontrolą.

SOT ZBIERACZ

jest systemem przeznaczonym i dostosowanym dla firm zajmujących się transportem odpadów (również tych specjalistycznych: medycznych, zwierzęcych, budowlanych i przemysłowych). To rozwiązanie doskonale integrujące i optymalizujące procesy związane z logistyką transportu odpadów, logistyką usług i obsługą klienta. Platforma doskonale wspiera kierowców, usprawnia obieg dokumentów i tym samym zwiększa efektywność oraz znacznie ogranicza koszty pracy. System jest rozwiązaniem chmurowym i posiada pełną integrację z platformą BDO. Więcej informacji o możliwościach systemu, znajduje się na stronie: http://zbieracz.eu

System SOTEKO

to najbardziej kompletne rozwiązanie informatyczne do zarządzania logistyką usług dla podmiotów działających w branży odpadowej. Przeznaczony jest dla firm zajmujących się transportem i zagospodarowywaniem odpadów różnych kategorii, dzięki czemu obsłuży zarówno organizacje zajmujące się gospodarką odpadami komunalnymi, przemysłowymi, zwierzęcymi, medycznymi, jak i weterynaryjnymi. System jest dedykowany zarówno firmom zajmującym się pojedynczymi procesami, jak i złożonymi łańcuchami transportu i unieszkodliwiania odpadów. W centrum uwagi SOTEKO znajduje się obszar związany z logistyką usług i transportów z pełnym poszanowaniem charakterystyki występującej w poszczególnych sektorach branży zagospodarowywania odpadów. Obsługa umów, rozliczenia z klientami i podwykonawcami, harmonogramowanie i sekwencjonowanie usług czy korytarzowanie tras pojazdów realizujących odbiory to bazowe funkcjonalności SOTEKO. System jest w pełni zintegrowany z BDO a dodatkowo zastosowano w nim rozwiązania wspierające zarządzanie procesami związanymi z: odbiorem, transportem, przekazaniem, magazynowaniem czy unieszkodliwianiem odpadów.

Co obejmuje integracja SOTEKO z BDO?

 • zbieranie i kontrola poprawności informacji o numerze rejestrowym, client id, client secret (przygotowanie panelu w domenie Zamawiającego hostowanego w ramach naszego systemu)
 • odszukiwanie i auto aktualizacja w naszej bazie numerów MPD klienta
 • odczyt KPO wystawionych w BDO i obsługa zmian ich statusów
 • pobranie potwierdzenia wygenerowania KPO dla kierowcy i zapisanie go w SOT Mobile
 • wystawianie KPO w imieniu klienta
 • wyłączanie generowania zleceń dla klientów bez numeru rejestrowego, automatyczne włączanie po jego wprowadzeniu
 • wysyłka informacji o kliencie którego Client ID / Client Secret jest niezgodne (np. rezygnacja z integracji)
 • informowanie kierowcy o braku upoważnienia do operacji w imieniu klienta na BDO
 • flagowanie KPO wystawionych przez klienta, gdzie niezgodna jest masa (przez kierowcę) i spalarnia (przez system)
 • informacja o numerach MPD Klienta
 • filtrowanie kontrahentów którzy wystawili KPO na Transportującego na dany dzień
 • dodawanie KPO-K, KEO czy KEO-K do BDO

Przewagi systemu SOTEKO nad innymi rozwiązaniami na rynku.

Przewagą SOTEKO nad innymi rozwiązaniami na rynku jest ilość personalizowanych funkcjonalności branżowych oraz procesów możliwych i gotowych do implementacji. Poszczególne komponenty systemu można dowolnie zestawiać w zależności od określonych potrzeb organizacji. Potrzeby te diagnozowane są podczas pogłębionej analizy przedwdrożeniowej. Rozwiązanie SOTEKO jest modularne i może być dowolnie dopasowywane do skali biznesu. System oferuje komponenty dedykowane określonym grupom użytkowników w postaci dedykowanych aplikacji desktopowych, webowych oraz mobilnych. W efekcie takiego wdrożenia poprawie ulega efektywność operacyjna przedsiębiorstwa oraz zmniejszone zostają koszty. Dzieje się tak między innymi dzięki dużej ilości punktów styku systemu z uczestnikami procesów w organizacji. Niezależnie od jej rozbudowanej architektury i struktury organizacja osiąga znacznie większą synergię działań. Więcej informacji o możliwościach systemu, znajduje się na stronie: http://soteko.pl.

Zobacz również możliwości systemu TMS+ przygotowanego dla innych branż: https://sotipm.pl/ .

 

Co to jest BDO?

 

W lipcu 2019 r. została podpisana nowelizacja ustawy o odpadach, która zapoczątkowała wdrożenie systemu BDO, umożliwiającego pełną cyfryzację zbierania danych o odpadach i podmiotach zarządzających gospodarką odpadów. Do bazy muszą zgłaszać się samodzielnie podmioty gospodarcze i instytucje, które generują odpady czy zarządzają nimi. Jest to narzędzie, które ma ułatwić pracę Inspekcji Ochrony Środowiska zmierzającej do wyeliminowania nieprawidłowości w zarządzaniu odpadami na rynku polskim.

Poniżej kilka najważniejszych wytycznych i procedur związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami:

 1. Głównym celem BDO jest prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty w postaci opakowań. Cały proces prowadzony jest w formie elektronicznej.

 2. Wszelkie wnioski składane przez polskie podmioty przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej a przez podmioty zagraniczne, które nie posiadają osoby upoważnionej do ich reprezentacji na terytorium Polski, w wersji papierowej.

 3. Wprowadzono możliwość elektronicznego przekazywania wszelkich dokumentów, raportów i sprawozdań do bazy BDO.

 4. System umożliwia liczne integracje automatyzujące wszelkie wymagane od użytkowników BDO procesy.

Ten zaawansowany system stworzony został do kompleksowej obsługi odpadów przez podmioty gospodarcze i jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych w tym obszarze rozwiązań IT w Europie. Poprzez wdrożenie BDO usprawniono procesy zbierania, analizowania i rozliczania wszelakich działań opartych na przyjmowaniu, przewozie, składowaniu i utylizacji odpadów w całym łańcuchu złożonego procesu, jaki funkcjonuje na terenie kraju. W systemie BDO ustandaryzowano wiele rozwiązań i uproszczono procedury dla przedsiębiorców i Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiając realizowanie określonych czynności zdalnie. Celem systemu jest dodatkowo bardzo wnikliwe kontrolowanie całej ścieżki obrotu opakowaniami od produkcji – sprzedaży – użytkowania – wytworzenia odpadu – przewozu i utylizacji lub odzysku. W wytycznych uwzględniono również konieczność rejestracji w BDO rolników posiadających użytki rolne powyżej 75 ha. Taka kontrola ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i pozwala wyeliminować niezgodne z prawem aktywności związane z odpadami wszelkiej kategorii.

System posiada 2 główne moduły, na których opiera się baza, są to:

 • Ewidencja – umożliwia dokładną kontrolę przekazywania odpadów.

 • Sprawozdawczość – ułatwia przedsiębiorcom i podmiotom składanie sprawozdań z obrotu opakowaniami i odpadami, które następnie trafiają do Marszałków województw.

Kogo dotyczy BDO?

Obowiązek rejestracji w systemie mają wszyscy przedsiębiorcy, którzy:

 • Wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję.

 • Wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach, baterie i akumulatory, pojazdy, oleje smarowe, sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

 • Importują lub produkują opakowania i/lub towary w opakowaniach, kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych

 • Uwzględniono również w konieczności dodania do bazy BDO sklepów i hurtowni, które wydają towary w foliowych opakowaniach od 15 mikrometrów, podlegające opłacie recyklingowej.

Co oferuje system SOTEKO zintegrowany z bazą danych BDO?

System SOTEKO to kompletne rozwiązanie informatyczne do zarządzania logistyką usług dla podmiotów działających w branży odpadowej. System jest dedykowany pojedynczym firmom zajmującym się jednym procesem jak i złożonymi łańcuchami transportu i unieszkodliwiania odpadów. Przewagą nad innymi rozwiązaniami na rynku jest ilość personalizowanych funkcjonalności i procesów możliwych do implementacji u klienta. System jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb danej organizacji a potrzeby diagnozowane są podczas pogłębionej analizy przedwdrożeniowej. W efekcie takiego wdrożenia poprawie podlega efektywność operacyjna przedsiębiorstwa. Dzieje się tak między innymi dzięki dużej ilości punktów styku systemu z uczestnikami wielu procesów w organizacji, niezależnie od jej rozbudowanej struktury.

SOTEKO to nowoczesny, kompletny, sprawdzony w szeregu przedsiębiorstw system wspierający zarządzanie, usprawniający obieg dokumentów i automatyzujący czynności obowiązkowe związane z wdrożeniem w życie BDO. Rozwiązanie SOTEKO posiada szereg funkcjonalności branżowych, które można dowolnie zestawiać w zależności od określonych potrzeb. Rozwiązanie jest modularne i dopasowywane do skali działalności firmy. System oferuje komponenty dedykowane określonym grupom użytkowników, to jest:

 • Dla wytwórców odpadów – SOT BDO

 • Dla firm zajmujących się jedynie transportem odpadów – SOT Zbieracz

 • Dla firm zajmujących się transportem i zagospodarowywaniem odpadów różnych kategorii – SOTEKO

Więcej informacji o możliwościach systemu, znajduje się na naszej stronie http://soteko.pl lub http://zbieracz.eu

Jeżeli nie jesteś pewien, czy powinieneś zgłosić podmiot do BDO, wejdź na specjalny formularz na stronie http://bdo.mos.gov.pl/, gdzie sprawdzisz czy jesteś objęty obowiązkiem.

 

Poznaj całą rodzinę rozwiązań wspierających zarządzanie odpadami od ITCenter:

Systemy

Wytwórca odpadów

Transportujący

Unieszkodliwiający (RIPOK, segregacja, składowanie)

Funkcjonalności SOT BDO

 • Obieg dokumentów zgodny z BDO
 • Zarządzanie zgłoszeniami odbioru odpadów
  
 

Funkcjonalności SOT BDO + dodatkowo

 • Kartoteki kontrahentów, pojazdów i kierowców
 • Sekwencjonowanie, optymalizacja i kontrola realizacji usług transportowych
 • Zarządzanie pracą kierowcy dzięki aplikacji mobilnej
 • Możliwość wystawienia KPO również w imieniu klienta
 • Możliwość wiązania KPO ze zleceniami
 • Terminarz zleceń
 • Aplikacja mobilna w której wystawisz KPO oraz zmienisz jego status
 • Aplikacja mobilna dzięki której przekażesz odpady do przejmującego
 

Funkcjonalności SOT BDO, SOT Zbieracz + dodatkowo

 • Pełna obsługa zleceń transportowych i usługowych (w tym zarządzanie usługami cyklicznymi (umowy indywidualne i z gminami) i reklamacjami)
 • Pełne zarządzanie zasobami (pojazdy, kierowcy, pracownicy zakładu)
 • Harmonogramowanie i zaawansowana optymalizacja realizacji usług z wyprzedzeniem do 30 dni,
 • Zarządzanie usługami realizowanymi przez podwykonawców/dostawców
 • Automatyzacja rozliczeń z kontrahentami (Fakturowanie, decyzje, limity, rozliczenia z ARiMR)
 • Rozbudowany moduł awizacji i zarządzania ruchem na placu (YMS)
 • Obsługa gospodarki magazynowej uwzględniającej etapy przetworzenia odpadu
 • Obsługa niezbędnej sprawozdawczości drogi odpadu
 • Ostatnie wpisy

 • Najnowsze komentarze

  • Telefonicznie

   Porozmawiaj ze specjalistą, który doradzi w wyborze dostępnych rozwiązań
   +48 22 888 50 00

   Online

   Poproś o spersonalizowaną wycenę, doradca skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.
   Poproś o wycenę

   Odwiedź nas

   Zapraszamy do naszego biura w Warszawie przy ulicy L. Kondratowicza 37
   Zobacz na mapie