<
>
SOTEKO – program obsługi transportu i zarządzania odpadami

SOTEKO – program obsługi transportu i zarządzania odpadami

Nawet najbardziej skomplikowane zadania stają się prostsze gdy korzystasz z zaawansowanych narzędzi do planowania i optymalizacji. Odbiór i transport odpadów to kluczowa funkcja Systemu Obsługi Transportu wchodzącego w skład SOTEKO. Sprawdź tą oraz pozostałe moduły funkcjonalne.
Zobacz więcej
Kompleksowa Gospodarka odpadami

Kompleksowa Gospodarka odpadami

SOTEKO to ultra-dostosowany do potrzeb branżowych, zintegrowany z BDO i otwarty na dalsze integracje system wspomagania zarządzania – obsługa klienta, transport, magazynowanie, unieszkodliwianie, rozliczenia to tylko część jego funkcjonalności.
Zobacz więcej
Usługi w terenie oraz usługi serwisowe

Usługi w terenie
oraz usługi serwisowe

Zarządzanie pracownikami lub podwykonawcami w terenie, czyli nowoczesny i dostosowany system MWM to kolejny komponent SOTEKO. Poznaj pozostałe korzyści biznesowe.
Zobacz więcej
Projekt, produkcja, wdrożenie, integracja

Kompletny system zarządzania logistyką usług dla Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami

SOTEKO – poznaj jedyny system umożliwiający zarządzanie odpadami jakiego potrzebuje Twoje przedsiębiorstwo.

SOTEKO jest unikalnym, nowoczesnym i kompletnym systemem wspomagania zarządzania gospodarką odpadami, dedykowanym firmom działającym w tej branży.

SOTEKO posiada kilkadziesiąt branżowych funkcjonalności adresujących kluczowe obszary działalności Twojego przedsiębiorstwa, w tym moduły dedykowane do obsługi odpadów komunalnych.

SOTEKO jest rozwiązaniem modularnym, dostosowanym do skali każdej działalności, a jednocześnie gwarantującym zapas technologiczny i nieskończone możliwości rozbudowy i integracji.

Zobacz więcej
Gospodarka komunalna

Gospodarka
komunalna

Przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką komunalną, wynajmem kontenerów oraz usługami utrzymania czystości

Gospodarka
komunalna

 • Zarządzanie online realizacją zadań
 • Budowanie statystyk
 • Trasówki i zlecenia
 • Identyfikacja pojemników RFID i ważenie
 • Rozliczenia z gminami
 • Rozliczenia z podmiotami gospodarczymi
 • Obsługa kontenerów
Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne i weterynaryjne

Przedsiębiorstwa zajmującye się gospodarką odpadami medycznymi oraz weterynaryjnymi

Odpady medyczne i weterynaryjne

 • Harmonogramy i zgłoszenia
 • Trasówki i optymalizacja
 • Cenniki i abonamenty
 • Obrót pojemnikami
 • Fakturowanie

Mobilny serwis
i utrzymanie

Przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem w ruchu systemów i usługami serwisowymi

Mobilny serwis
i utrzymanie

 • Zgłoszenia, zlecenia terenowe
 • Brygady mobilne
 • Przeglądy, naprawy 
Odpady przemysłowe i zwierzęce

Odpady przemysłowe
i zwierzęce

Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem i unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych, zwierzęcych i spożywczych

Odpady przemysłowe
i zwierzęce

 • Zapytania / ofertowanie / umowy
 • Zlecenia transportowe
 • Kwity wagowe
 • Magazyn
 • Fakturowanie
Odpady przemysłowe i zwierzęce

Odpady budowlane

Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem i zagospodarowaniem odpadów budowlanych

Odpady budowlane

 • Zgłoszenia i zlecenia na kontenery
 • Kontrola wynajmów i zasobów
 • Tworzenie harmonogramów usług
 • Kwity wagowe
 • KPO
 • Automatyczne fakturowanie usług
Odpady przemysłowe i zwierzęce

Utrzymanie czystości
i pielęgnacja zieleni

Przedsiębiorstwa zajmujące się usługami utrzymania czystości i pielęgnacją zieleni

Utrzymanie czystości
i pielęgnacja zieleni

 • Obsługa kwadratów
 • Zlecenia, monitorowanie realizacji, rozliczanie materiałów
 • Powierzanie wyposażenia
 • Rozliczanie umów (wykonania)

Branżowe rozwiązanie Nr. 1

W naszym rozwiązaniu łączymy cechy kilku systemów i dostarczamy je w najlepszym wydaniu
 • Transport Management System (TMS) – zarządzanie transportem – planowanie i optymalizacja
 • Field Service Management (FSM) – zarządzanie usługami terenowymi – harmonogramowanie i realizacja
 • Mobile Workforce Management (MWM) – zarządzanie pracownikami mobilnymi – organizacja zadań i monitorowanie
 • Car Fleet Management (CFM) – zarządzanie flotą pojazdów i urządzeń – nadzór nad eksploatacją
 • Salesforce Automation (SFA) – zarządzanie mobilnymi handlowcami – obsługa procesu sprzedaży
 • Yard Management System (YMS) – zarządzanie ruchem na placu – preawizacje, autoawizacje, przydział ramp magazynowych
 • Real Time Monitoring (RTM) – monitorowanie w czasie rzeczywistym
 • Customer Service (CS) – obsługa klienta
 • Customer Relationship Management (CRM) - obsługa relacji z klientami
 • Data Management System (DMS) - zarządzanie dokumentami oraz e-archiwum
 • Business Intelligence (BI) – dashboardy analityczne - zestawienia i raporty
 • Invoicing and Billing (INV) - fakturowanie i rozliczenia
ZOBACZ FUNKCJONALNOŚCI BRANŻOWE

SOTEKO – jeden z najbardziej zaawansowanych i kompleksowych systemów klasy ERP/TMS+ do zarządzania logistyką usług dla Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami. System posiada pełną integrację z BDO.

Efektywne zarządzanie logistyką usług dla firm z branży gospodarki odpadami to często duże wyzwanie. System Obsługi Transportu i Gospodarki Odpadami (SOTEKO) posiada szereg różnych funkcjonalności, które ułatwiają zarządzanie transportem, umożliwiają lepsze planowanie i optymalizację tras oraz usprawniają realizację usług w terenie.

System pozwala na zaawansowane planowanie odbiorów, dostaw i transportów odpadów oraz operacji magazynowania i raportowych, wynikających z obowiązków ustawowych. SOTEKO doskonale sprawdzi się przy realizacji dużej liczby zróżnicowanych zadań cyklicznych oraz incydentalnych. W branży odpadowej oznacza to możliwość planowania, kontroli realizacji i optymalizowania zarówno odbiorów odpadów komunalnych, tych od lokali niezamieszkałych oraz bardziej specjalistycznych operacji związanych z odpadami przemysłowymi, medycznymi, weterynaryjnymi i innymi.

Korzystając jednocześnie z wielu dostawców map (Google Maps, PTV czy E-MAPA dla transportu ciężkiego) oraz zaawansowanych algorytmów, system może realizować optymalizację w obrębie jednego lub wielu zleceń (np. na dany dzień lub rejon) ze zmiennym kryterium celu: skrócenie dystansu, skrócenie czasu, zwiększenie terminowości dostawy, czy obniżenie kosztów. System nie tylko zaplanuje optymalne trasy dla dostępnych w danym okresie pojazdów oraz brygad ale również skontroluje sposób realizacji zadań i rozliczy te usługi zarówno po stronie przychodów jaki i kosztów.

SOTEKO posiada pełną integrację z BDO (Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

Aplikacje, które wchodzą w skład systemu to kompleksowe rozwiązania, dzięki, którym osiągniesz większą synergię w biznesie. SOTEKO to inteligentne rozwiązanie informatyczne, które obejmuje funkcjonalnie wiele obszarów przedsiębiorstwa; logistyka, dział handlowy, dział ochrony środowiska, kontroling i finanse. W efekcie wdrożenia poprawie ulegają zarówno wyniki finansowe, ocena jakości obsługi klientów oraz wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Charakterystyka funkcjonalności

Kompleksowa obsługa transportu

Zarządzanie flotą pojazdów i maszyn

Zarządzanie pracownikami

Harmonogramowanie, optymalizacja

routing, rozliczenia zleceń odbioru odpadów.

Monitoring realizacji zleceń

w czasie rzeczywistym (obsługa opóźnień, nieplanowanych zdarzeń).

Zarządzanie zasobami

w tym pojazdami, kierowcami, brygadami mobilnymi, gospodarką magazynową, obsługa przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.

Obsługa operacji:

 • w zakładzie - awizacja YMS, ważenie, rozładunek / załadunek, magazynowanie, unieszkodliwienie
 • w terenie – transport, dostawy, odbiory, usługi u klienta
 • w biurze - BOK, dział ochrony środowiska, dział finansowy (automatyczne fakturowanie), techniczny, logistyki transportu i usług
 • Automatyzacja rozliczeń z kontrahentami:

 • fakturowanie zrealizowanych usług i odebranych odpadów,
 • zaproszenie do fakturowania podwykonawców,
 • rozliczenia z uwzględnieniem kontroli bieżących limitów.
 • Yard Management System

  z autoawizacją

  Obsługa obiegu dokumentów

  powiązanych z realizowanymi procesami oraz pełna integracja z BDO.

  Dedykowane aplikacje dla różnych grup użytkowników

  dla dyspozytorów, kierowników logistyki, kierowców, brygad mobilnych realizujących zadania w terenie oraz dla podwykonawców usług (realizujących transport odpadów).

  Raportowanie kosztów i kluczowych KPI

  dla realizowanych usług

  SOTEKO jest w pełni zintegrowany z BDO, a w trakcie wdrożenia może zostać zintegrowany z wiodącymi systemami ERP oraz innymi rozwiązaniami informatycznymi i technologiami.

  Kompleksowa integracja

   z ERP oraz z Twoimi systemami dziedzinowymi.

  Pozostałe integracje:

  wagi, telematyka pojazdów, systemy RFID, systemy RCP, karty paliwowe, terminale, technologie lokalizacyjne GPS, giełdy transportowe, czujniki...

  Dedykowane moduły dla transportu specjalistycznego:

  odpady (BDO), paliwa (SENT), ładunki niebezpieczne (ADR)

  Pełna architektura systemu - możliwości aplikacji

  SOTEKO to w pełni konfigurowalne środowisko umożliwiające szybkie dostosowanie nawet do najbardziej wymagającego biznesu:

  Wdrożenie A-Z

  analiza, przygotowanie procesów, wdrożenie, uruchomienie, nadzór, wsparcie eksploatacyjne, aktualizacja i rozwój.

  Gotowy produkt

  z którego wybierasz komponenty dla Ciebie istotne (2 aplikacje desktop, 4 aplikacje webowe, 6 aplikacji mobilnych).

  Zwinna metodyka wdrożenia

  (system w wersji bazowej już od początku wdrożenia).

  Łatwa i szybka konfiguracja oraz dostosowanie

  do Twoich procesów w ramach wdrożenia.

  Własne, renomowane środowisko uruchomieniowe

  (Microsoft) , pełne wsparcie środowiska uruchomieniowego i dostawa wyposażenia do projektu.

  Możliwość jednorazowego zakupu lub wynajmu licencji.

  Konsultacje branżowe

  Dzisiejsze wyzwania w branży
  gospodarki odpadami.

  Ustawodawcy coraz mocniej starają się normować sektor zarządzania gospodarką odpadami. Co roku wzrasta liczba obowiązków nakładanych na przedsiębiorców związanych z ochroną środowiska naturalnego. W ten model wymogów prawnych i w samo zarządzanie gospodarką odpadami wpisuje się również Rejestr-BDO. Jego zadaniem jest ograniczenie nieprawidłowości w sektorze gospodarki odpadami, zmniejszenie ryzyka związanego z nieprawidłową gospodarką odpadami oraz zwiększenie efektywność walki z szarą strefą. Chodzi tu o „dzikie” składowanie i większą rozliczalność wszystkich odpadów, w tym również odpadów komunalnych.

  Tak więc w dzisiejszych czasach zarządzanie gospodarką odpadami obejmuje nie tylko samo zarządzanie odpadami ale również wiele powiązanych złożonych procesów w tym logistykę usług. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się kompleksowe wsparcie dla człowieka i jego działań - kompleksowy program do gospodarki odpadami, który posiada wiele innych dedykowanych funkcjonalności.

  Rozwiązanie takie z założenia powinno integrować kluczowe procesy w organizacji, w tym również pracę ludzi w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Nowoczesny program do gospodarki odpadami powinien pozwalać na zaawansowane planowanie odbiorów, dostaw i transportów odpadów oraz realizację operacji magazynowania i raportowania, które wynikają z obowiązków ustawowych. Funkcjonalności powinny również wychodzić do klientów i mapować konieczną interakcję z nimi (w tym umożliwiać dokładną rozliczalność kosztów) oraz dokładnie digitalizować obiegi informacji (w tym BDO).

  W odpowiedzi na te i wiele innych wyzwań branżowych powstał system SOTEKO (w pełni kompleksowy i zintegrowany z BDO).

  Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak obniżać koszty, skutecznie optymalizować pracę i osiągnąć większa synergię z działań wielu jednostek biznesowych w Twojej organizacji, zapisz się na naszą darmową konsultację.

  Wychodząc naprzeciw Państwa zainteresowaniu naszym rozwiązaniem branżowym zapraszam do udziału w bezpłatnych konsultacjach z wdrożeniowcami naszego systemu.

  Porozmawiajmy o tym, jak możemy wspomóc efektywną organizację procesów w Państwa przedsiębiorstwie.

  Konsultacje prowadzimy w każdy piątek w godzinach 09:00-12:00. Zapraszamy do zapisów.

  Telefonicznie

  Porozmawiaj ze specjalistą, który doradzi w wyborze dostępnych rozwiązań
  +48 22 888 50 00

  Online

  Poproś o spersonalizowaną wycenę, doradca skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.
  Poproś o wycenę

  Odwiedź nas

  Zapraszamy do naszego biura w Warszawie przy ulicy L. Kondratowicza 37
  Zobacz na mapie