<
>
SOTEKO – program obsługi transportu i zarządzania odpadami

SOTEKO – program obsługi transportu i zarządzania odpadami

Nawet najbardziej skomplikowane zadania stają się prostsze gdy korzystasz z zaawansowanych narzędzi do planowania i optymalizacji. Odbiór i transport odpadów to kluczowa funkcja Systemu Obsługi Transportu wchodzącego w skład SOTEKO. Sprawdź tą oraz pozostałe moduły funkcjonalne.
Zobacz więcej
Kompleksowa Gospodarka odpadami

Kompleksowa Gospodarka odpadami

SOTEKO to ultra-dostosowany do potrzeb branżowych, zintegrowany z BDO i otwarty na dalsze integracje system wspomagania zarządzania – obsługa klienta, transport, magazynowanie, unieszkodliwianie, rozliczenia to tylko część jego funkcjonalności.
Zobacz więcej
Usługi w terenie oraz usługi serwisowe

Usługi w terenie
oraz usługi serwisowe

Zarządzanie pracownikami lub podwykonawcami w terenie, czyli nowoczesny i dostosowany system MWM to kolejny komponent SOTEKO. Poznaj pozostałe korzyści biznesowe.
Zobacz więcej
Projekt, produkcja, wdrożenie, integracja

Kompletny system zarządzania logistyką usług dla Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami

SOTEKO – poznaj jedyny system umożliwiający zarządzanie odpadami jakiego potrzebuje Twoje przedsiębiorstwo.

SOTEKO jest unikalnym, nowoczesnym i kompletnym systemem wspomagania zarządzania gospodarką odpadami, dedykowanym firmom działającym w tej branży.

SOTEKO posiada kilkadziesiąt branżowych funkcjonalności adresujących kluczowe obszary działalności Twojego przedsiębiorstwa, w tym moduły dedykowane do obsługi odpadów komunalnych.

SOTEKO jest rozwiązaniem modularnym, dostosowanym do skali każdej działalności, a jednocześnie gwarantującym zapas technologiczny i nieskończone możliwości rozbudowy i integracji.

Zobacz więcej
Gospodarka komunalna

Gospodarka
komunalna

Przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką komunalną, wynajmem kontenerów oraz usługami utrzymania czystości

Gospodarka
komunalna

 • Zarządzanie online realizacją zadań
 • Budowanie statystyk
 • Trasówki i zlecenia
 • Identyfikacja pojemników RFID i ważenie
 • Rozliczenia z gminami
 • Rozliczenia z podmiotami gospodarczymi
 • Obsługa kontenerów
Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne i weterynaryjne

Przedsiębiorstwa zajmującye się gospodarką odpadami medycznymi oraz weterynaryjnymi

Odpady medyczne i weterynaryjne

 • Harmonogramy i zgłoszenia
 • Trasówki i optymalizacja
 • Cenniki i abonamenty
 • Obrót pojemnikami
 • Fakturowanie

Mobilny serwis
i utrzymanie

Przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem w ruchu systemów i usługami serwisowymi

Mobilny serwis
i utrzymanie

 • Zgłoszenia, zlecenia terenowe
 • Brygady mobilne
 • Przeglądy, naprawy 
Odpady przemysłowe i zwierzęce

Odpady przemysłowe
i zwierzęce

Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem i unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych, zwierzęcych i spożywczych

Odpady przemysłowe
i zwierzęce

 • Zapytania / ofertowanie / umowy
 • Zlecenia transportowe
 • Kwity wagowe
 • Magazyn
 • Fakturowanie
Odpady przemysłowe i zwierzęce

Odpady budowlane

Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem i zagospodarowaniem odpadów budowlanych

Odpady budowlane

 • Zgłoszenia i zlecenia na kontenery
 • Kontrola wynajmów i zasobów
 • Tworzenie harmonogramów usług
 • Kwity wagowe
 • KPO
 • Automatyczne fakturowanie usług
Odpady przemysłowe i zwierzęce

Utrzymanie czystości
i pielęgnacja zieleni

Przedsiębiorstwa zajmujące się usługami utrzymania czystości i pielęgnacją zieleni

Utrzymanie czystości
i pielęgnacja zieleni

 • Obsługa kwadratów
 • Zlecenia, monitorowanie realizacji, rozliczanie materiałów
 • Powierzanie wyposażenia
 • Rozliczanie umów (wykonania)

Branżowe rozwiązanie Nr. 1

W naszym rozwiązaniu łączymy cechy kilku systemów i dostarczamy je w najlepszym wydaniu
 • Transport Management System (TMS) – zarządzanie transportem – planowanie i optymalizacja
 • Field Service Management (FSM) – zarządzanie usługami terenowymi – harmonogramowanie i realizacja
 • Mobile Workforce Management (MWM) – zarządzanie pracownikami mobilnymi – organizacja zadań i monitorowanie
 • Car Fleet Management (CFM) – zarządzanie flotą pojazdów i urządzeń – nadzór nad eksploatacją
 • Salesforce Automation (SFA) – zarządzanie mobilnymi handlowcami – obsługa procesu sprzedaży
 • Yard Management System (YMS) – zarządzanie ruchem na placu – preawizacje, autoawizacje, przydział ramp magazynowych
 • Real Time Monitoring (RTM) – monitorowanie w czasie rzeczywistym
 • Customer Service (CS) – obsługa klienta
 • Customer Relationship Management (CRM) - obsługa relacji z klientami
 • Data Management System (DMS) - zarządzanie dokumentami oraz e-archiwum
 • Business Intelligence (BI) – dashboardy analityczne - zestawienia i raporty
 • Invoicing and Billing (INV) - fakturowanie i rozliczenia
ZOBACZ FUNKCJONALNOŚCI BRANŻOWE

SOTEKO – jeden z najbardziej zaawansowanych i kompleksowych systemów klasy ERP/TMS+ do zarządzania logistyką usług dla Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami. System posiada pełną integrację z BDO.

Efektywne zarządzanie logistyką usług dla firm z branży gospodarki odpadami to często duże wyzwanie. System Obsługi Transportu i Gospodarki Odpadami (SOTEKO) posiada szereg różnych funkcjonalności, które ułatwiają zarządzanie transportem, umożliwiają lepsze planowanie i optymalizację tras oraz usprawniają realizację usług w terenie.

Program gospodarki odpadami

System pozwala na zaawansowane planowanie odbiorów, dostaw i transportów odpadów oraz operacji magazynowania i raportowych, wynikających z obowiązków ustawowych. SOTEKO doskonale sprawdzi się przy realizacji dużej liczby zróżnicowanych zadań cyklicznych oraz incydentalnych. W branży odpadowej oznacza to możliwość planowania, kontroli realizacji i optymalizowania zarówno odbiorów odpadów komunalnych, tych od lokali niezamieszkałych oraz bardziej specjalistycznych operacji związanych z odpadami przemysłowymi, medycznymi, weterynaryjnymi i innymi. Przejęcie i transport odpadu to tylko fragment łańcucha, który może być obsłużony przez SOTEKO. Kompleksowy program gospodarki odpadami, jaki jest SOTEKO to program adresujący potrzeby różnych uczestników procesu, od wytwórcy odpadu, przez transportującego, przejmującego po przetwarzającego odpad różnymi metodami; recykling, unieszkodliwianie, termiczne przekształcanie czy składowanie. SOTEKO to również program do gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Program do ewidencji odpadów

SOTEKO to doskonały program do ewidencji odpadów. System będzie sprawował nadzór nad gospodarką magazynową gromadzonych i przetwarzanych odpadów z uwzględnieniem ofert, umów, kontroli limitów, czy wymaganej prawem sprawozdawczości w tym obszarze.

Logistyka w gospodarce odpadami

Korzystając jednocześnie z wielu dostawców map (Google Maps, PTV czy E-MAPA dla transportu ciężkiego) oraz zaawansowanych algorytmów, system może realizować optymalizację w obrębie jednego lub wielu zleceń (np. na dany dzień lub rejon) ze zmiennym kryterium celu: skrócenie dystansu, skrócenie czasu, zwiększenie terminowości dostawy, czy obniżenie kosztów. System nie tylko zaplanuje optymalne trasy dla dostępnych w danym okresie pojazdów oraz brygad ale również skontroluje sposób realizacji zadań i rozliczy te usługi zarówno po stronie przychodów jaki i kosztów.

SOTEKO posiada pełną integrację z BDO (Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

SOTEKO to program gospodarki odpadami dla firm, które pragną automatyzować szereg swoich procesów. Aplikacje, które wchodzą w skład systemu to kompleksowe rozwiązania, dzięki, którym osiągniesz większą synergię w biznesie. SOTEKO to inteligentne rozwiązanie informatyczne, które obejmuje funkcjonalnie wiele obszarów przedsiębiorstwa; logistyka, dział handlowy, dział ochrony środowiska, kontroling i finanse. W efekcie wdrożenia poprawie ulegają zarówno wyniki finansowe, ocena jakości obsługi klientów oraz wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Charakterystyka funkcjonalności

Kompleksowa obsługa transportu

Zarządzanie flotą pojazdów i maszyn

Zarządzanie pracownikami

Harmonogramowanie, optymalizacja

routing, rozliczenia zleceń odbioru odpadów.

Monitoring realizacji zleceń

w czasie rzeczywistym (obsługa opóźnień, nieplanowanych zdarzeń).

Zarządzanie zasobami

w tym pojazdami, kierowcami, brygadami mobilnymi, gospodarką magazynową, obsługa przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.

Obsługa operacji:

 • w zakładzie - awizacja YMS, ważenie, rozładunek / załadunek, magazynowanie, unieszkodliwienie
 • w terenie – transport, dostawy, odbiory, usługi u klienta
 • w biurze - BOK, dział ochrony środowiska, dział finansowy (automatyczne fakturowanie), techniczny, logistyki transportu i usług
 • Automatyzacja rozliczeń z kontrahentami:

 • fakturowanie zrealizowanych usług i odebranych odpadów,
 • zaproszenie do fakturowania podwykonawców,
 • rozliczenia z uwzględnieniem kontroli bieżących limitów.
 • Yard Management System

  z autoawizacją

  Obsługa obiegu dokumentów

  powiązanych z realizowanymi procesami oraz pełna integracja z BDO.

  Dedykowane aplikacje dla różnych grup użytkowników

  dla dyspozytorów, kierowników logistyki, kierowców, brygad mobilnych realizujących zadania w terenie oraz dla podwykonawców usług (realizujących transport odpadów).

  Raportowanie kosztów i kluczowych KPI

  dla realizowanych usług

  SOTEKO jest w pełni zintegrowany z BDO, a w trakcie wdrożenia może zostać zintegrowany z wiodącymi systemami ERP oraz innymi rozwiązaniami informatycznymi i technologiami.

  Kompleksowa integracja

   z ERP oraz z Twoimi systemami dziedzinowymi.

  Pozostałe integracje:

  wagi, telematyka pojazdów, systemy RFID, systemy RCP, karty paliwowe, terminale, technologie lokalizacyjne GPS, giełdy transportowe, czujniki...

  Dedykowane moduły dla transportu specjalistycznego:

  odpady (BDO), paliwa (SENT), ładunki niebezpieczne (ADR)

  Pełna architektura systemu - możliwości aplikacji

  SOTEKO to w pełni konfigurowalne środowisko umożliwiające szybkie dostosowanie nawet do najbardziej wymagającego biznesu:

  Wdrożenie A-Z

  analiza, przygotowanie procesów, wdrożenie, uruchomienie, nadzór, wsparcie eksploatacyjne, aktualizacja i rozwój.

  Gotowy produkt

  z którego wybierasz komponenty dla Ciebie istotne (2 aplikacje desktop, 4 aplikacje webowe, 6 aplikacji mobilnych).

  Zwinna metodyka wdrożenia

  (system w wersji bazowej już od początku wdrożenia).

  Łatwa i szybka konfiguracja oraz dostosowanie

  do Twoich procesów w ramach wdrożenia.

  Własne, renomowane środowisko uruchomieniowe

  (Microsoft) , pełne wsparcie środowiska uruchomieniowego i dostawa wyposażenia do projektu.

  Możliwość jednorazowego zakupu lub wynajmu licencji.

  Konsultacje branżowe

  Dzisiejsze wyzwania w branży
  gospodarki odpadami.

  Ustawodawcy coraz mocniej starają się normować sektor zarządzania gospodarką odpadami. Co roku wzrasta liczba obowiązków nakładanych na przedsiębiorców związanych z ochroną środowiska naturalnego. W ten model wymogów prawnych i w samo zarządzanie gospodarką odpadami wpisuje się również Rejestr-BDO. Jego zadaniem jest ograniczenie nieprawidłowości w sektorze gospodarki odpadami, zmniejszenie ryzyka związanego z nieprawidłową gospodarką odpadami oraz zwiększenie efektywność walki z szarą strefą. Chodzi tu o „dzikie” składowanie i większą rozliczalność wszystkich odpadów, w tym również odpadów komunalnych.

  Tak więc w dzisiejszych czasach zarządzanie gospodarką odpadami obejmuje nie tylko samo zarządzanie odpadami ale również wiele powiązanych złożonych procesów w tym logistykę usług. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się kompleksowe wsparcie dla człowieka i jego działań - kompleksowy program do gospodarki odpadami, który posiada wiele innych dedykowanych funkcjonalności.

  Rozwiązanie takie z założenia powinno integrować kluczowe procesy w organizacji, w tym również pracę ludzi w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Nowoczesny program do gospodarki odpadami powinien pozwalać na zaawansowane planowanie odbiorów, dostaw i transportów odpadów oraz realizację operacji magazynowania i raportowania, które wynikają z obowiązków ustawowych. Funkcjonalności powinny również wychodzić do klientów i mapować konieczną interakcję z nimi (w tym umożliwiać dokładną rozliczalność kosztów) oraz dokładnie digitalizować obiegi informacji (w tym BDO).

  W odpowiedzi na te i wiele innych wyzwań branżowych powstał system SOTEKO (w pełni kompleksowy i zintegrowany z BDO).

  Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak obniżać koszty, skutecznie optymalizować pracę i osiągnąć większa synergię z działań wielu jednostek biznesowych w Twojej organizacji, zapisz się na naszą darmową konsultację.

  Wychodząc naprzeciw Państwa zainteresowaniu naszym rozwiązaniem branżowym zapraszam do udziału w bezpłatnych konsultacjach z wdrożeniowcami naszego systemu.

  Porozmawiajmy o tym, jak możemy wspomóc efektywną organizację procesów w Państwa przedsiębiorstwie.

  Konsultacje prowadzimy w każdy piątek w godzinach 09:00-12:00. Zapraszamy do zapisów.

  ITCenter x ECO-ABC CASE STUDY

  Telefonicznie

  Porozmawiaj ze specjalistą, który doradzi w wyborze dostępnych rozwiązań
  +48 22 888 50 00

  Online

  Poproś o spersonalizowaną wycenę, doradca skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.
  Poproś o wycenę

  Odwiedź nas

  Zapraszamy do naszego biura w Warszawie przy ulicy L. Kondratowicza 37
  Zobacz na mapie