Jak wdrażamy?

SOTEKO > Jak wdrażamy?

Wdrożenie systemu informatycznego TMS+ Soteko w firmie

Poniższy schemat przedstawia przykładowy proces wdrożenia systemu TMS+ oraz jego poszczególne kroki. Czas realizacji wdrożenia jest na schemacie mocno uśredniony. Dokładny, rzeczywisty czas wdrożenia określa się podczas analizy przedwdrożeniowej, która składa się z audytu i analizy funkcjonalnej. Podczas audytu poznajemy procesy w Twojej firmie, zależności pomiędzy nimi oraz złożoność i stopień ich skomplikowania. Podczas analizy funkcjonalnej poznajemy potrzeby poszczególnych działów Twojego przedsiębiorstwa, które bezpośrednio zostaną objęte wdrożeniem systemu TMS+. Na podstawie tych dwóch etapów określamy potrzeby programistyczne, wdrożeniowe i integracyjne oraz wspólnie tworzymy dokładny harmonogram wdrożenia systemu klasy TMS+ w Twojej organizacji.
1

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

Audyt logistyczny
W trakcie audytu chcemy poznać procesy logistyczne jakie wykorzystuje przedsiębiorstwo, rozpoznać występujące w nich zależności oraz określić złożoność.

Analiza funkcjonalna
W trakcie analizy chcemy jak najlepiej poznać oczekiwania i potrzeby funkcjonalne działów przedsiębiorstwa bezpośrednio objętych wdrożeniem jak i tych które skorzystają na nim pośrednio.

Dzień 1
2

Integracja z ERP lub innymi systemami

Integracja z systemem ERP stanowi ważny element wdrożenia. Umożliwia pobranie i zapisanie w systemie ERP informacji kartotekowych oraz wybranych typów dokumentów. Soteko integrujemy również z innymi systemami i aplikacjami przedsiębiorstwa.

Dzień 15
3

Adaptacja Soteko

Nie ma dwóch przedsiębiorstw charakteryzujących się identycznymi procesami. Z tego względu, częścią każdego wdrożenia jest adaptacja, zapewniająca Klientowi uzyskanie rozwiązania idealnie dopasowanego do jego oczekiwań, uwzględniającego wszystkie uwarunkowania w jego procesach.

Dzień 45
4

Moduły dodatkowe do Soteko

Rozwiązanie klasy TMS+ jest ściśle procesowo powiązane z innymi operacjami realizowanymi w przedsiębiorstwie, z tego względu dostarczamy moduły które: umożliwiają dostęp do innych potrzebnych funkcjonalności.

Dzień 60
5

WDROŻENIE

Parametryzacja zaadaptowanej już aplikacji umożliwia rozpoczęcie pilotażu przez użytkowników z zastosowaniem ustawień aplikacji zbliżonych do ostatecznych.

Dzień 80
6

Testy Wdrożeniowe – pilotaż.

W trakcie pilotażu na podstawie zgłoszeń użytkowników i obserwacji wdrożeniowców wprowadzane są poprawki do aplikacji wchodzących w skład Soteko. Tworzone są scenariusze zastosowania poszczególnych funkcjonalności oraz instrukcje stanowiskowe.

7

Uruchomienie i wsparcie rozruchowe

Uruchomienie produkcyjne systemu wiążę się z wykonaniem szeregu czynności związanych z ustaleniem faktycznego stanu na moment rozpoczęcia pracy z wykorzystaniem Systemu. Z chwilą uruchomienia wszystkie operacje muszą być wykonywane z wykorzystaniem Soteko.

Dzień 100
8

SLA – gwarantowane wsparcie eksploatacyjne

TMS+ jest strategicznym komponentem ekosystemu informatycznego przedsiębiorstwa. Musi działać sprawnie i bezbłędnie, a zaobserwowane problemy eksploatacyjne muszą być szybko i skutecznie rozwiązywane przez producenta. Te właśnie założenia realizuje umowa SLA, która gwarantuje wysoką dostępność wsparcia eksploatacyjnego świadczonego przez naszych specjalistów oraz w razie potrzeby kompletne utrzymanie w ruchu.

9

STAŁY ROZWÓJ

Produkt informatyczny który nie jest rozwijany z czasem ulega degradacji funkcjonalnej. Soteko jest nieprzerwalnie rozwijany od ponad 10 lat. Nasi Klienci mają stały dostęp do aktualizacji, zapewniających nowe funkcjonalności, raporty oraz regularne usuwanie błędów z wykorzystaniem hotfixów. Z każdym rokiem przybywa modułów dodatkowych które integrujemy z Soteko, a których wykorzystanie umożliwia zastosowanie systemu w nowych obszarach organizacyjnych, w tym do kolejnych celów biznesowych.

Szeroki zakres usług

Środowisko uruchomieniowe systemu

  • Dostawa środowiska – wynajem lub sprzedaż.

Usługi związane z eksploatacją:

  • Gwarantowana naprawa
  • Subskrypcja aktualizacyjna
  • Wsparcie użytkowników

Usługi dodatkowe:

  • Dostawa rozwiązań GPS oraz telematycznych
  • Dostawa rozwiązań do monitorowania i kontroli realizacji usług

Poznaj rodzinę produktów LOGEXPERT

Telefonicznie

Porozmawiaj ze specjalistą, który doradzi w wyborze dostępnych rozwiązań
+48 22 888 50 00

Online

Poproś o spersonalizowaną wycenę, doradca skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Poproś o wycenę

Odwiedź nas

Zapraszamy do naszego biura w Warszawie przy ulicy L. Kondratowicza 37
Zobacz na mapie