Co to jest BDO?

SOTEKO > Bez kategorii > Co to jest BDO?

 

W lipcu 2019 r. została podpisana nowelizacja ustawy o odpadach, która zapoczątkowała wdrożenie systemu BDO, umożliwiającego pełną cyfryzację zbierania danych o odpadach i podmiotach zarządzających gospodarką odpadów. Do bazy muszą zgłaszać się samodzielnie podmioty gospodarcze i instytucje, które generują odpady czy zarządzają nimi. Jest to narzędzie, które ma ułatwić pracę Inspekcji Ochrony Środowiska zmierzającej do wyeliminowania nieprawidłowości w zarządzaniu odpadami na rynku polskim.

Poniżej kilka najważniejszych wytycznych i procedur związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami:

 1. Głównym celem BDO jest prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty w postaci opakowań. Cały proces prowadzony jest w formie elektronicznej.

 2. Wszelkie wnioski składane przez polskie podmioty przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej a przez podmioty zagraniczne, które nie posiadają osoby upoważnionej do ich reprezentacji na terytorium Polski, w wersji papierowej.

 3. Wprowadzono możliwość elektronicznego przekazywania wszelkich dokumentów, raportów i sprawozdań do bazy BDO.

 4. System umożliwia liczne integracje automatyzujące wszelkie wymagane od użytkowników BDO procesy.

Ten zaawansowany system stworzony został do kompleksowej obsługi odpadów przez podmioty gospodarcze i jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych w tym obszarze rozwiązań IT w Europie. Poprzez wdrożenie BDO usprawniono procesy zbierania, analizowania i rozliczania wszelakich działań opartych na przyjmowaniu, przewozie, składowaniu i utylizacji odpadów w całym łańcuchu złożonego procesu, jaki funkcjonuje na terenie kraju. W systemie BDO ustandaryzowano wiele rozwiązań i uproszczono procedury dla przedsiębiorców i Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiając realizowanie określonych czynności zdalnie. Celem systemu jest dodatkowo bardzo wnikliwe kontrolowanie całej ścieżki obrotu opakowaniami od produkcji – sprzedaży – użytkowania – wytworzenia odpadu – przewozu i utylizacji lub odzysku. W wytycznych uwzględniono również konieczność rejestracji w BDO rolników posiadających użytki rolne powyżej 75 ha. Taka kontrola ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i pozwala wyeliminować niezgodne z prawem aktywności związane z odpadami wszelkiej kategorii.

System posiada 2 główne moduły, na których opiera się baza, są to:

 • Ewidencja – umożliwia dokładną kontrolę przekazywania odpadów.

 • Sprawozdawczość – ułatwia przedsiębiorcom i podmiotom składanie sprawozdań z obrotu opakowaniami i odpadami, które następnie trafiają do Marszałków województw.

Kogo dotyczy BDO?

Obowiązek rejestracji w systemie mają wszyscy przedsiębiorcy, którzy:

 • Wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję.

 • Wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach, baterie i akumulatory, pojazdy, oleje smarowe, sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

 • Importują lub produkują opakowania i/lub towary w opakowaniach, kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych

 • Uwzględniono również w konieczności dodania do bazy BDO sklepów i hurtowni, które wydają towary w foliowych opakowaniach od 15 mikrometrów, podlegające opłacie recyklingowej.

Co oferuje system SOTEKO zintegrowany z bazą danych BDO?

System SOTEKO to kompletne rozwiązanie informatyczne do zarządzania logistyką usług dla podmiotów działających w branży odpadowej. System jest dedykowany pojedynczym firmom zajmującym się jednym procesem jak i złożonymi łańcuchami transportu i unieszkodliwiania odpadów. Przewagą nad innymi rozwiązaniami na rynku jest ilość personalizowanych funkcjonalności i procesów możliwych do implementacji u klienta. System jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb danej organizacji a potrzeby diagnozowane są podczas pogłębionej analizy przedwdrożeniowej. W efekcie takiego wdrożenia poprawie podlega efektywność operacyjna przedsiębiorstwa. Dzieje się tak między innymi dzięki dużej ilości punktów styku systemu z uczestnikami wielu procesów w organizacji, niezależnie od jej rozbudowanej struktury.

SOTEKO to nowoczesny, kompletny, sprawdzony w szeregu przedsiębiorstw system wspierający zarządzanie, usprawniający obieg dokumentów i automatyzujący czynności obowiązkowe związane z wdrożeniem w życie BDO. Rozwiązanie SOTEKO posiada szereg funkcjonalności branżowych, które można dowolnie zestawiać w zależności od określonych potrzeb. Rozwiązanie jest modularne i dopasowywane do skali działalności firmy. System oferuje komponenty dedykowane określonym grupom użytkowników, to jest:

 • Dla wytwórców odpadów – SOT BDO

 • Dla firm zajmujących się jedynie transportem odpadów – SOT Zbieracz

 • Dla firm zajmujących się transportem i zagospodarowywaniem odpadów różnych kategorii – SOTEKO

Więcej informacji o możliwościach systemu, znajduje się na naszej stronie http://soteko.pl lub http://zbieracz.eu

Jeżeli nie jesteś pewien, czy powinieneś zgłosić podmiot do BDO, wejdź na specjalny formularz na stronie http://bdo.mos.gov.pl/, gdzie sprawdzisz czy jesteś objęty obowiązkiem.

 

Poznaj całą rodzinę rozwiązań wspierających zarządzanie odpadami od ITCenter:

Systemy

Wytwórca odpadów

Transportujący

Unieszkodliwiający (RIPOK, segregacja, składowanie)

Funkcjonalności SOT BDO

 • Obieg dokumentów zgodny z BDO
 • Zarządzanie zgłoszeniami odbioru odpadów
  
 

Funkcjonalności SOT BDO + dodatkowo

 • Kartoteki kontrahentów, pojazdów i kierowców
 • Sekwencjonowanie, optymalizacja i kontrola realizacji usług transportowych
 • Zarządzanie pracą kierowcy dzięki aplikacji mobilnej
 • Możliwość wystawienia KPO również w imieniu klienta
 • Możliwość wiązania KPO ze zleceniami
 • Terminarz zleceń
 • Aplikacja mobilna w której wystawisz KPO oraz zmienisz jego status
 • Aplikacja mobilna dzięki której przekażesz odpady do przejmującego
 

Funkcjonalności SOT BDO, SOT Zbieracz + dodatkowo

 • Pełna obsługa zleceń transportowych i usługowych (w tym zarządzanie usługami cyklicznymi (umowy indywidualne i z gminami) i reklamacjami)
 • Pełne zarządzanie zasobami (pojazdy, kierowcy, pracownicy zakładu)
 • Harmonogramowanie i zaawansowana optymalizacja realizacji usług z wyprzedzeniem do 30 dni,
 • Zarządzanie usługami realizowanymi przez podwykonawców/dostawców
 • Automatyzacja rozliczeń z kontrahentami (Fakturowanie, decyzje, limity, rozliczenia z ARiMR)
 • Rozbudowany moduł awizacji i zarządzania ruchem na placu (YMS)
 • Obsługa gospodarki magazynowej uwzględniającej etapy przetworzenia odpadu
 • Obsługa niezbędnej sprawozdawczości drogi odpadu

Telefonicznie

Porozmawiaj ze specjalistą, który doradzi w wyborze dostępnych rozwiązań
+48 22 888 50 00

Online

Poproś o spersonalizowaną wycenę, doradca skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Poproś o wycenę

Odwiedź nas

Zapraszamy do naszego biura w Warszawie przy ulicy L. Kondratowicza 37
Zobacz na mapie