Ewidencja odpadów

SOTEKO > Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów – co warto wiedzieć?

Zgodnie z wymogami prawa, niezależnie od tego w jaki sposób stałeś się posiadaczem odpadu, powinieneś prowadzić ewidencje odpadów. Obowiązek w tym zakresie obejmuje zarówno wytwórców, jak i firmy zajmujące się jego dalsza drogą odpadów. Jakie są zatem obowiązki wytwórców odpadów a jakie firm transportujących czy zajmujących się magazynowaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem? Niezależnie od roli, jaka pełnisz w gospodarce odpadowej, duża skala działania w połączeniu z restrykcyjnymi wymaganiami w obszarze ewidencji wymusza konieczność stosowania wydajnego i przyjaznego systemu informatycznego, który zapewni bezpieczeństwo działania przy jednoczesnej optymalizacji kluczowych procesów biznesowych.

Karta ewidencji odpadu a karta przekazania odpadu

W praktyce, ewidencja odpadów sprowadza się do gromadzenia informacji o odpadach będących w posiadaniu firmy. Informacje te powinny obejmować dane ilościowe ale i podział na rodzaj odpadu, zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów. Aby ujednolicić i ustrukturyzować ewidencje odpadów online ustawodawca przewidział określone wzory i dokumenty do jej prowadzenia. Są to w szczególności: Karta ewidencji odpadu, Karta przekazania odpadu czy roczne zestawienia danych. Wymieniając obowiązki wytwórcy odpadów należy pamiętać o tym, iż ewidencja odpadów powinna być prowadzona na bieżąco. Tutaj z pomocą na pewno przychodzi ewidencja odpadów online, która możliwa jest dzięki systemowi BDO. Aby zatem ewidencja odpadów była dla wytwórcy w ogóle możliwa należy dokonać rejestracji w BDO. Zapewni to uzyskanie unikalnego numeru rejestrowego BDO, który wymagany jest w różnych etapach i dokumentach związanych z dalszą drogą odpadu.

Uproszczona ewidencja odpadów – na czym polega?

Dla wybranych podmiotów ustawodawca przewidział nieco prostszą procedurę działania w obszarze ewidencji. Mechanizm dotyczy np. firm zajmujących się jedynie transportem odpadów, czy też ich wytworzeniem w ramach ustalonych limitów. Uproszczona ewidencja odpadów sprawdza się do tego, że Karta ewidencji odpadu nie jest wymagana, a dokumentem ewidencjonującym jest sama Karta przekazania odpadu.

Dalsza droga odpadu a ewidencja.

O ile obowiązki wytwórcy odpadów ograniczają się do ewidencji jego wytworzenia oraz dalszego przekazania, o tyle obowiązki związane z ewidencją dalszej drogi odpadu wydają się być bardziej skomplikowane i przy odpowiedniej skali działania przedsiębiorstwa wymagają zastosowania wydajnego i niezawodnego systemu informatycznego, jakim jest SOTEKO. Zaawansowany program informatyczny, zautomatyzuje procesy wynikające z obowiązków prawnych i przy pełnej integracji z BDO umożliwi wymagany przez prawo, bezpieczny obieg dokumentów. Najbardziej poszukiwane funkcjonalności systemu w obszarze ewidencji odpadów to z pewnością:

  • nadzór nad gospodarką magazynowa z uwzględnieniem limitów,
  • kontrola ewidencji z decyzją,
  • obsługa odpadów komunalnych,
  • obsługa dalszej drogi odpadu z uwzględnieniem wymogów danej technologii przetworzenia czy odzysku, w tym utrata statusu odpadu,
  • pełna integracja z BDO i obsługa wymaganych prawem dokumentów i formularzy, jak np.: KEO, KPO, Dokument potwierdzający recykling.

SOTEKO a ewidencja drogi odpadu

Obowiązki wytwórców odpadów mogą zostać w pełni obsłużone przez stosowne moduły i aplikacje systemu SOTEKO. System ten jest jednak przede wszystkim rozwiązaniem adresującym bardzo unikalne potrzeby przedsiębiorstw zajmujących się przejmowaniem, transportem, unieszkodliwianiem i odzyskiwaniem odpadów. W kontekście obiegu dokumentów oraz wymaganej prawem ewidencji oznacza to konieczność generowania dalszej, specjalistycznej i określonej prawem dokumentacji i gromadzenia wymaganych danych. Utrata statusu odpadu znajdująca się na końcu procesu może być związana z różną technologią. W niektórych przypadkach wymagany będzie dokument potwierdzający odzysk czy recykling, w innym procesie w wyniku przetworzenia termicznego należy obsłużyć odpowiedni rozpad kodu odpadu. Obsługa tych indywidualnych i unikalnych potrzeb przedsiębiorstw zajmujących się dalsza droga odpadu to najmocniejsza zaleta systemu SOTEKO.

Telefonicznie

Porozmawiaj ze specjalistą, który doradzi w wyborze dostępnych rozwiązań
+48 22 888 50 00

Online

Poproś o spersonalizowaną wycenę, doradca skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Poproś o wycenę

Odwiedź nas

Zapraszamy do naszego biura w Warszawie przy ulicy L. Kondratowicza 37
Zobacz na mapie